Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Art. Decoration uczestniczy w projekcie „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to dobrowolne działania przedsiębiorstw uwzględniające społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z tzw. interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną). W efekcie udziału w projekcie została opracowana strategia CSR skupiająca się na tych kwestiach, które z jednej strony istotne są z punktu widzenia budowania odpowiedzialności społecznej firmy, zaś z drugiej – wspierają realizację celów stricte biznesowych, zdefiniowanych w strategii rozwoju firmy. W pierwszej kolejności właściciele firmy postanowili zrealizować trzy działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (czyli dobrowolne, nie wymagane prawem), które będą wspierały osiągnięcie założonych celów biznesowych na najbliższe lata: opracowanie i wdrożenie  „Polityki Art. Decoration uwzględniającej zasady etyczne”, jakimi firma kieruje się prowadząc działalność gospodarczą; opracowanie i wdrożenie „Polityki komunikacji z klientami” oraz opracowanie i wdrożenie „Polityki reklamacji