Polityka Art. Decoration - misja, wartości i cele

Polityka
P.P.H.U. Art. Decoration
Export-Import Paweł Anzorge Mirosław Anzorge Spółka Jawna


Misją Art. Decoration jest dostarczanie wysokiej jakości produktów wyposażenia wnętrz i spełnianie indywidualnych potrzeb klientów w oczekiwanym przez nich terminie.

Celem firmy jest prowadzenie działalności z poszanowaniem prawa, w oparciu o podstawowe wartości etyczne i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy, w szczególności celem Art. Decoration jest:

 • dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz spełnianie indywidualnych potrzeb klientów w oczekiwanym przez nich terminie,
 • umacnianie wiarygodności firmy i zaufania do niej,
 • uczciwe współzawodnictwo,
 • zapewnianie dobrych i bezpiecznych warunków pracy i zatrudnienia pracownikom,
 • uwzględnianie wymogów środowiska przyrodniczego,
 • przyjazne współistnienie ze społecznością lokalną.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • doskonalenie funkcjonowania i organizacji firmy,
 • uwzględnianie sugestii klientów dla doskonalenia produktów i usług,
 • uwzględnianie sugestii partnerów biznesowych dla poprawy współpracy i na rzecz lepszej obsługi klientów firmy,
 • rzetelne informowanie o całkowitych cenach produktów i usług, etyczną i uczciwą komunikację marketingową, atrakcyjny serwis posprzedażowy,
 • dążenie do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i dbałość o relacje międzyludzkie,
 • minimalizowanie swojego wpływu na środowisko naturalne i otoczenie,
 • respektowanie prawa.

Deklarujemy, że:

 • uwzględniamy aspekty bezpieczeństwa projektując produkty,
 • jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym, który wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,
 • jesteśmy uczciwym pracodawcą i respektujemy prawa człowieka.

Naruszenia niniejszej polityki należy kierować do właścicieli firmy.

P.P.H.U. Art. Decoration
Export-Import Paweł Anzorge Mirosław Anzorge Spółka Jawna